30 януари 2017

Преоценка при възрастни пациенти на диагнозата „астма”, поставена по клинични данни

Целта на проучването е била да се определи в каква част от случаите с клинично поставена диагноза „астма” може да се отхвърли диагнозата и да се прекрати съответната терапия. Проведеното проучване е проспективно, мултицентрично, обхващащо периода януари 2012 – февруари 2016. Включени са били 701 канадски пациенти, на които в последните 5 години лекар, клинично е поставил диагнозата астма и е назначил лечение. Пациентите са проследявани чрез спирометрии, серийни бронхопровокативни тестове, отчитане на върховия експираторен дебит. В рамките на 4 визити, постепенно е била намалена инхалаторната им терапия. В края на проучването при 181 участника  (29.5%) не е била потвърдена диагнозата астма и инхалаторната терапия била напълно спряна.

 

Източник: Shawn D. Aaron, Katherine L. Vandemheen, J. Mark FitzGerald, Martha Ainslie, Samir Gupta, Catherine Lemière et al. Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma JAMA. 2017;317(3):269-279. doi:10.1001/jama.2016.19627

 

Превод: Златина Иванова