27 април 2020

Прогнози за смъртността за пациенти с COVID-19 пневмония, причинена от SARS-CoV-2: Проспективно кохортно проучване

Проучването има за цел да идентифицира фактори, свързани със смъртността при пациенти с COVID-19 пневмония причинена от новия коронавирус SARS-CoV-2.

Всички клинични и лабораторни параметри са събирани проспективно от група пациенти с COVID-19 пневмония, които са хоспитализирани в белодробна болница Ухан, град Ухан, Провинция Хубей , Китай, между 25 декември 2019 г. и 7 февруари 2020 г. Регресионен анализ е използван за изследване на връзката между всяка променлива и риска за смърт на пациенти с пневмония от COVID-19.

Общо 179 пациенти с COVID-19 пневмония (97 мъже и 82 жени) са били включени в настоящо проспективно проучване, от които 21 са починали. Регресионният анализ е показал, че възраст над 65 години, предхождащо придружаващо кардиоваскуларно или мозъчно-съдово заболяване и сърдечен тропонин над 0.05 ng/mL са свързани с повишен риск от смъртност при COVID-19 пневмония.

Идеифицирани са 4 рискови фактора – възраст над 65 години, предхождащо придружаващо кардиоваскуларно или мозъчно-съдово заболяване и сърдечен тропонин над 0.05 ng/mL, CD3+ CD8 + T клетки под 75 клетки/mL. Особено последните два фактора, са предиктори за смъртността на пациенти с пневмония от COVID-19.

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник