07 януари 2020

Разпространение, характеристики и прогноза на ранната ХОББ: Проучване на общото население в Копенхаген

Идентифицирането на по-млади възрастни с висок риск от развитие на ХОББ може да доведе до прилагане на превантивни мерки преди началото на болестта, спиране на прогресията и подобряване на дългосрочната прогноза.

Използвайки датска съвременна кохорта със 105 630 произволно подбрани индивиди и период на проследяване до 14,4 години, са изследвани разпространението, характеристиките и прогнозата на лица с ранна ХОББ в общата популация. Разпространението на ранна ХОББ е оценено на 15%, определено като FEV1 / FVC <LLN при лица на възраст <50 години с ≥ 10 пакетогодини. Повече от половината от лицата с ранна ХОББ са били активни пушачи. Сред 8064 лица на възраст <50 години с ≥10 пакетогодини, 1175 (15%) имат ранна ХОББ, от които 58% са пушачи. Още при първоначалното изследване тези лица по-често съобщават за хронични респираторни симптоми и имат значително намаляване на белодробната функция.

По време на проследяването индивидите с ранна ХОББ показват повишен риск от остри белодробни заболявания и пневмония, свързана с прием в болница и ранна смърт. По време на проследяването са наблюдавани 117 хоспитализации с обструктивна белодробна болест, 227 хоспитализации с пневмония и 185 смъртни случая сред 8064 възрастни.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник