27 октомври 2014

Регистрационна форма за курса за специализанти

Уважаем колеги,

Моля да попълните и изпратете най-късно до 10.11.2014, приложената регистрационна форма за „Kурса за специализиращи лекари по програмата за Продължително обучение по белодробни болести“ на e-mail: valya_70@abv.bg

Registration form