23 май 2013

Респираторните заболявания

Послание на Форума на международните респираторни дружества (FIRS) 

FIRS logo

Проблемът

Според данните над 1 милиард души в света страдат от хронични респираторни заболявания, като броят им постоянно нараства. От тях 235 милиона души страдат от бронхиална астма, над 200 милиона страдат от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), като 65 милиона от болните с ХОББ имат умерена до тежка степен на болестта. Повече от 100 милиона души по света имат дихателни нарушения по време на сън, милиони живеят с пулмонална хипертония, 8.7 милиона се разболяват от туберкулоза всяка година.

Налице са редица фактори, поставящи човечеството под значително по-висок риск за развитие на респираторни заболявания. Поне 2 милиарда души са изложени на влиянието на токсичните ефекти от изгарянето на биомаса, 1 милиард са изложени на среда със замърсен атмосферен въздух, 1 милиард са изложени на тютюнев дим, повече от 50 милиона са засегнати от белодробни болести свързани с професията.

Човешките и икономически последици от хроничните респираторни заболявания са опустошителни. Всяка година, 4 милиона души умират преждевременно от хронични респираторни заболявания. Бронхиалната астма е сред най-честите хронични заболявания, засягащо около 14 % от децата по света, като процента нараства. Хроничната обструктивна белодробна болест е четвъртата водеща причина за смърт в света и очакванията са до 2030 година да бъде на трето място. Най-честото раково заболяване водещо до смърт в света е белодробния рак. Той убива повече от 1.4 милиона души всяка година, като броят се увеличава всяка година.

В допълнение острите респираторни заболявания предизвикват значителна болестност и смъртност. Белодробните заболявания са най-честата причина за смърт при деца до 5 годишна възраст. Пневмонията е водещата причина за смъртността при децата. Респираторните инфекции са на първо място като най-важен самостоятелен фактор, допринасящ за инвалидизация в света. Инфекциите на респираторния тракт, причинени от грипния вирус, убиват между 250 000 и 500 000 души и струват от 71 до 167 милиарда долара само в САЩ всяка година.

Повишената стойност на разходите за здравни грижи застрашават финансовото състояние на много страни по света. Става ясно, че икономическото развитие на всяка страна е тясно свързано с нивото на здраве сред гражданите й. Ниското ниво на здраве, както на отделния индивид, така и на обществото като цяло, наред с липсата на образование и на работещи политически структури, са главните пречки за развитието на страните и в тях се коренят бедността и нищетата.

Какво може да бъде направено

Предотвратяване: Първата стъпка към респираторното здраве е предотвратяването на болестността. Респираторните заболявания са често свързани с околната среда и затова са предотвратими. Цената за превенция е само частица от цената за лечението на тези заболявания.

Основният елемент за намаляване честотата на ХОББ и белодробния рак е ограничаване и контролиране на тютюнопушенето. Най-добрият начин за насочването на общественото внимание към проблема е чрез правителствени и други обществени инициативи. През 2004 година тютюнопушенето е било причина за 1 на всеки 7 умирания при мъже и за 1 на всеки 15 при жени. Според прогнозите не по-малко от 1 милиард души ще умрат вследствие от употребата на тютюн през 21 век. Според статистиката за САЩ настоящите пушачи са с 25 пъти по-голяма вероятност да загинат от белодробен рак в сравнение с непушачите. Смъртността за всички причини е три пъти по-висока при пушачите (в сравнение с непушачи) и изчислената преживяемост е скъсена с 10 години. Тютюнопушенето е световен проблем, който може да бъде решен. Усилените кампании в Западна Европа, Северна и Южна Америка са довели до намаляване броя на пушачите в тези региони.

Нездравословният въздух е резултат от замърсяването на въздуха в затворените помещения, на работното място, атмосферното замърсяване, замърсяването с микроби, токсични частици и изпарения. Всяка от тези причини може да бъде контролирана. Имунизациите, физическата активност, поддържането на нормално телесно тегло и съзнанието за значението на доброто здраве са също от важно значение за превенцията.

Подобряване диагностиката и лечението на респираторните заболявания. След появяването на заболяването целта е да се намали ефекта му върху качеството на живот на индивида и ако е възможно то да бъде излекувано. Намаляването на ефекта от болестта и отражението й върху качеството на живот се постига най-добре с ранно откриване, бърза диагноза, ранно и ефективно лечение. Успешното лечение се основава на медицината на доказателствата. То не само намалява ефекта на заболяването, но е икономически рентабилно и обикновено е в синхрон с изработените и стандартизирани препоръки. За осигуряване на успех в грижата за болните те трябва да получат достъп до качествена здравна помощ с ограничаване на икономическите пречки, ефективна здравна система, добре обучени и квалифицирани специалисти.

Осигуряване на по-добро утре: Най-накрая изследванията трябва да очертаят как се заражда болестта, кои са уязвими и какви действия могат да се използват за предотвратяване, контрол и лечение. Изследванията трябва още да ни покажат как да пазим здравето на хората по начин, който да е икономически приемлив и широко приложим.

Основни действия, които трябва да бъдат изпълнени за подобряване на респираторното здраве в световен мащаб: 

1. Повишаването на общественото и политическо съзнание за респираторно здраве е главен компонент от глобалното здраве. Подобряването на респираторното здраве ще подобри икономиките на страните.

2. Повишаване на общественото и политическо съзнание, че респираторните заболявания в детството са основна причина за боледуване и имат негативни последствия в дългосрочен план върху здравето на възрастните.

3. Подтикване на политиците за осигуряване на достъп до качествена здравна помощ за всички, включително наличност на основни медикаменти за всички с респираторни заболявания.

4. Снижаване и след това пълно елиминиране на употребата на тютюн и тютюневи изделия.

5. Снижаване замърсяването на въздуха в сградите, на работното място и околната среда.

6. Осигуряване на необходимите имунизации в детска и зряла възраст, включително и новите конюгатни ваксини.

7. Подобряване ранното откриване на респираторните заболявания.

8. Оценка въздействието на недохранването, затлъстяването и слабата физическа активност върху респираторните заболявания и изпълняване на план за коригирането им.

9. Повишаване на образованието и обучението на здравните специалисти в областта на респираторните заболявания.

10. Увеличаване на научно изследователската дейност в областта на респираторните заболявания за изграждане на програми, средства и стратегии за по-добра превенция и лечение на тези заболявания.

Форумът на международните респираторни дружества (FIRS) е основан през 2002 година с членове от шест международни дружества – Латиноамериканската гръдна асоциация (Asociacion Latinoamericana del Thoraх, ALAT), Американският колеж на торакалните лекари (American College of Chest Physicians, ACCP), Американското торакално дружество (American Thoracic Society, ATS), Азиатскато тихоокеанско дружество за респираторна медицина (Asia Pacific Society of Respirology, APSR),  Европейското респираторно дружество (European Respiratory Society, ERS), Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, The Union) и Африканското торакално дружество (Pan African Thoracic Society, PATS). Форумът има за цел да съдейства за решаване на въпросите, свързани с глобалното респираторно здраве и идентификацията на нови сфери за глобални инициативи.

Линк към оригилания документ.