30 декември 2016

Резултати от програмата на Medicare и приложените плащания за продобряване на грижите за рехоспитализациите при пациенти с ХОББ

Според данни на Medicare около 20% от пациентите хоспитализирани поради остра екзацербация на ХОББ биват рехоспитализирани през 30 дневния период след изписването. Проучването има за цел да установи дали допълнителните средства използвани за подобряване на грижите (BPCI) биха довели до намаляване на рехоспитализациите и общите разходи. Проследени са 78 пациенти набрани през 2014 година и сравнени с контролна група от 109 пациенти от регистъра. Проспективните пациенти с внедрената стратегия за подобряване на грижите по-често са били проследявани с телефонни обаждания, получавали имунопрофилактика, посещавани в дома, включвани в програми за рехабиллитация. От направения анализ се установява, че въпреки приложените стратегии програмата не води до намаляване на рехоспитализациите до 30 дни след изписването, както и общите разходи.

 

Източник: Lena M. Chen, Ellen Meara, John D. Birkmeyer. Results of a Medicare Bundled Payments for Care Improvement Initiative for COPD Readmissions. Am J Manag Care. 2015 Nov; 21(11): 814–820.

 

Превод: Николай Кючуков