18 май 2020

Сърдечно-съдови заболявания, лекарствена терапия и смъртност при Covid-19.

Коронавирусната инфекция (Covid-19) може да засегне непропорционално хора със сърдечно-съдови заболявания. Беше изказано безпокойство относно потенциалния вреден ефект на ACE-инхибиторите и ангиотензин рецепторните блокери (ARBs). Използвайки наблюдателна база данни от 169 болници в Азия, Европа и Северна Америка, е оценена връзката на сърдечно-съдовите заболявания и лекарствената терапия с болничната смъртност между хоспитализирани пациенти с PCR- доказан Covid-19, които са били приети между 20 декември 2019 г. и 15 март 2020 г. и са били записани в регистъра като починали в болницата или оцелели до изписване от болница към 28 март 2020г. В анализа са включени данни за демографските характеристики на пациентите, съпътстващи заболявания (базирани на 10-та ревизия на МКБ) и кардиоактивна лекарствена терапия. Коморбидностите включват ХОББ, състояние на имуносупресия (прием на глюкокортикоиди, предшестващо заболяване на имунната система, продължаваща химиотерапия при пациенти с карцином), анамнеза за тютюнопушене, хипертония, захарен диабет, хиперлипидемия или подлежащо сърдечно-съдово заболяване (включително и

исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и сърдечни аритмии).

Включена е и кардиоактивната лекарствена терапия, регистрирана по време на приема в болница, включително и антиагреганти, използване на инсулин или други хипогликемични медикаменти, бета-блокери, статини, ARBs и АСЕ инхибитори. Средната възраст на пациентите е била 49 ± 16 години (16,5% от пациентите са били на възраст > 65 години). По отношение на сърдечно-съдовите рискови фактори 30,5% от пациентите са имали хиперлипидемия, 26,3% са имали хипертония, 14,3% са имали захарен диабет, 16,8% са бивши пушачи, а 5,5% са настоящи пушачи. Средната продължителност на болничния престой е била 10,7 ± 2,7 дни, като общата болнична смъртност е 5,8% (515 от 8910 пациенти).

От пациентите, които са били приети в интензивно отделение по време на хоспитализацията им, 24,7% са починали, в сравнение с 4,0% от пациентите, които не са били приети в отделение за интензивно лечение.

Възраст над 65 години, исхемична болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност, аритмии, ХОББ и настоящо тютюнопушене са свързани с по-висок риск от болнична смъртност. От 8910 пациенти с Covid-19, общо 515 са починали в болницата (5,8%), а 8395 са оцелели до изписването.

В заключение това проучване потвърждава предишни наблюдения, сочещи, че подлежащи сърдечно-съдови заболявание са свързани с повишен риск от болнична смърт сред пациенти, хоспитализирани с Covid-19. Получените резултати не потвърждават опасенията относно потенциална вредна асоциация на АСЕ-инхибиторите или ангиотензин рецепторните блокери (ARBs) с болничната смъртност в този клиничен контекст.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник