07 януари 2020

Тенденции при пневмококови серотипи, наблюдение и рискови фактори при пневмония при възрастни във Великобритания, 2013–18.

Проведено е проспективно кохортно проучване при възрастни пациенти, приети в две големи университетски болници с ППО между септември 2013г. и август 2018г. Кохортата на изследването се състои от 2934 възрастни, хоспитализирани с ППО на средна възраст 71,3 години.

Пневмококовите серотипове се идентифицират с помощта на анализ на моноклонални антитела в урината и от кръвни култури.

Смята се, че пациентите имат пневмококова ППО, ако е изпълнен някой от следните критерии: а) откриване на пневмококов антиген в урината, или b) положителна кръвна култура за S. Pneumoniae, или c) откриване на пневмококов серотип или полизахарид на клетъчна стена чрез имуноанализ.

От 2934 възрастни, хоспитализирани с ППО, при 1075 (36.6%) е идентифициран S. Pneumoniae. Един или повече серотипа са определени при 843 (78.4%) от 1075 пациенти с пневмококова ППО, 2 серотипа са идентифицирани при 102 пациенти и ≥ 3 серотипа при 15 пациенти.

Годишната честота на пневмококова ППО при възрастни се е увеличила от 32,2 на 100 000 население през 2013 г. на 48,2 на 100 000 население през 2018 г., едновременно с увеличаване на общата честота на ППО. Честотата на заболеваемост от пневмококова ППО се увеличава за 5 години, особено при по-големите възрастови групи. Възрастните ≥ 85 години демонстрират най-голямо относително увеличение.

Повишената честота на ППО от всички причини и пневмококова ППО за 5-годишен период се интерпретира като реално увеличаване на тежестта на заболяването. Необходими са нови пневмококови ваксини, насочени към възникващите серотипове.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник