03 октомври 2016

Терапия с постоянно-позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) за превенция на кардиоваскуларни събития при пациенти с обструктивна сънна апнея

Проучването има за цел да проучи ефекта от терапията с CPAP по отношение на риска от кардиоваскуларни събития. Участие са взели общо 2717 пациента с данни за умерена към тежка обструктивна сънна апнея на възраст от 45 до 75 години. Установява се, че пациентите на терапия с CPAP имат значително намаляване на хъркането, дневната сънливост и подобрява качеството на живот без това да води до намаляване на риска от сърдечно-съдови инциденти спрямо контролната група пациенти. Средната продължителност на терапията в групата на лечение със CPAP е била 3.3 часа на нощ.

 

Източник: R. Doug McEvoy, Nick A. Antic et al. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med 2016; 375:919-931 September 8, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1606599.

 

Превод: Николай Кючуков