14 декември 2019

Употреба на антибиотици и резултати след прилагане на DRIP (Drug Resistance in Pneumonia) score при пациенти в спешно отделение с придобита в обществото пневмония.

За да се направлява рационално избора на антибиотици при ППО е получен и утвърден нов инструмент за прогнозиране – Drug Resistance in Pneumonia (DRIP) score.  През 2015г. DRIP score беше интегриран в съществуващ  електронен инструмент за подпомагане на клиничните решения при пневмония (ePNa = electronic pneumonia clinical decision support tool).

Проведено е квазиескпериментално проучване преди прилагането на ePNa с оценка на DRIP score (2015) спрямо ePNa при пневмония, свързана със здравни грижи (HCAP) (2012) при пациенти в спешно отделение, приети с ППО в четири болници в САЩ. Използвайки обобщени линейни модели, е приложен метода на разлика в разликите, за да се оцени средния ефект от лечението по отношение на ePNa с DRIP score за употреба на широкоспектърни антибиотици, смъртност, болничен престой и разходи.

Анализирани са 2169 приема на възрастни: 1122 през 2012 г. и 1047 през 2015г. Лекарствено-резистентен патоген е открит при 3,2% от пациентите през 2012 г. и 2,8% през 2015 г. Недостатъчно първоначално емпирично антибиотично лечение е било предписано съответно в 1,1% и 0,5%. Широкоспектърен антибиотик е бил приложен при 40,1% от приетите през 2012 г. и 33,0% през 2015 г. Дните на терапия с ванкомицин на 1000 пациенти през 2012 г. са били 287,3 в сравнение с 238,8 през 2015 г. При първичния анализ, средният ефект от лечението сред пациентите, използвайки резултата от DRIP score, е намаляване на употребата на широкоспектърни антибиотици. Въпреки това, средните ефекти за ePNa с DRIP върху смъртността, продължителността на престоя и разходите не са статистически значими.

В заключение електронното изчисляване на DRIP score е по-ефективно спрямо HCAP критериите за насочване на подходяща употреба на широкоспектърни антибиотици при ППО.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник