14 февруари 2014

Въздействие на смеха върху свръхраздуването на белия дроб при тежка хронична обструктивна белодробна болест

Статичното и динамично свръхраздуване е важен фактор за диспнея при физическо усилие при пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Това проучване има за цел да проучи дали смехът може да намали белодробната хиперинфлация чрез повтарящи се експираторни усилия при пациенти с тежка ХОББ. При малки групи от пациенти с тежка ХОББ (n=19) и здрави контроли (n=10) бяха извършени комедийни представления, които водеха до постоянен смях. Преди и до 24 часа след интервенцията беше проведена плетизмография. Смеха и усмивките бяха количествено определени чрез видео-анализ. Оценката на дишането беше извършена в реално врече с LifeShirt, а психологическото въздействие беше оценено субективно с въпросници. Отчита се намаление в тоталният белодробен капацитет (ТБК) при пациентите с ХОББ (р=0.04), но не и при контролите (р=0.9). Намаляването на ТБК е поради намаляване на остатъчния обем. Четири (22%; 95%CI 7-46 %) от пациентите са постигнали промяна в резултатите ≥10%. Честотата на смеха и изходния ТБК са независими предиктори за промяна в ТБК. Представлението постигна подобрение в бодростта, но не повлия чувството на загриженост и лошото настроение. В заключение, смехът от комедийно представление намалява свръхраздуването при пациенти с тежка ХОББ. Дишането при смях подпомага дишането чрез полуотворени устни при пациенти със симптоматична обструкция.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18488442

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008;3(1):185-92.

Brutsche MH, Grossman P, Müller RE, Wiegand J, Pello, Baty F, Ruch W.

Превод: Д-р Евгени Меков