31 март 2020

Важно! Специални указания за избягване на небулизаторите, когато е възможно!

COVID-19: Глобалната инициатива за астма GINA отговаря на често задавани въпроси във връзка с поведението при бронхиална астма

Важно! Специални указания за избягване на небулизаторите, когато е възможно!

• Пациентите с астма трябва да продължат да използват всички предписани от техния лекар медикаменти, включително и инхалаторните кортикостероиди.
• С цел превенция на усложнения, по време на астматична атака пациентите трябва да проведат кратък курс с орален кортикостероид (ОКС) съгласно инструкциите в техния План за Действие или препоръките на лекуващия им лекар.
• В редки случаи, при пациенти с тежка астма може да се наложи продължително лечение с орални кортикостероиди като допълнение към инхалаторната терапия. При астматици, които са в риск от тежки екзацербации този тип лечение трябва да продължи с възможно най-ниската ефективна доза на ОКС. При пациенти с тежка астма, които отговарят на критериите за биологично лечение, то трябва да се използва с цел максимално намаляване необходимостта от орален кортикостероид.
По време на астматична атака небулизаторите трябва да се избягват когато е възможно поради повишен риск от разпространение на COVID-19 (към други пациенти и към лекари, медицински сестри и друг персонал).
o По време на тежка екзацербация се препоръчва използването на pMDI инхалери със спейсер. (Спейсерите не трябва да се споделят с някой друг в дома.)
o Докато пациента се лекува по повод тежък астматичен пристъп, неговото поддържащо лечение трябва да продължи (както в дома, така и в болницата).

• Пациенти с алергичен ринит трябва да продължат лечението с назални кортикостероиди по начина, по който те са изписани от лекуващия им лекар.

• Рутинна спирометрия трябва да се избягва поради риск от разпространение на вируса. Ако изследването е абсолютно наложително, трябва да се вземат адекватни мерки за защита от инфекцията.

Дата на издаване: 25.03. 2020
Следвайте GINA на @ginasthma
Global Initiative for Asthma
www.ginasthma.org

COVID-19: GINA Answers to Frequently Asked Questions on asthma
Management 31-03-2020 Final-COVID-19-answers-to-frequent-questions-25.3.2020-1