30 септември 2018

Вреден ли е селският живот за хроничната обструктивна белодробна болест?

Последните данни показват, че хората живеещи в селските райони на САЩ не само страдат от по-висока смъртност в сравенение с хората  в градски условия, но и че тази  тенденция се задълбочава и влошава. Относно хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), данни на национално ниво показват връзка между нарастващия мащaб на селското стопанство и разпространението на болестта, хоспитализациите и смъртните случаи . Макар че бяха предложени много фактори, които да обяснят градските и селските различия в здравеопазването (включително социално-икономически статус, достъп до здравни грижи, професионална експозиция, биомас-изгаряне, физическа активност и поведение в здравеопазването), специфичните рискови фактори определящи явният ефект на селските райони за ХОББ остават слабо проучени.
В публикацията на AnnalsATS, Burkes и колеги,  за връзката между селските райони и остра екзацербация на ХОББ, е представено проучването SPIROMICS с близо 1700 участници, клсасифицирани като жители на селските или градските райони, наблюдавани за 1 година. Анализът показа, че жителите в селските райони са със 70% по-висока вероятност от ХОББ екзацербация и 46% по-висока честота на екзацерабциите. Относно тежките обостряния не е открита закономерност. Опитавaйки се да обяснят връзката между пребиваването в селските райони и екзацербациите от  ХОББ, авторите създават комбиниран пороменлив фактор “земеделска експозиция“ (въз основа на заетостта или експозиции към определени добитък и селскостопански продукти), който е самостоятелен предиктор за обостряне. „Земеделската експозиция“ може да обясни някои, но не всички закономерности между живеещите в селските райони и екзацербациите на ХОББ.

 

Линк към статията.

 

Превод: Габриела Илиянова