Източен клон

Доц. AdvoFusPN, AdvoFusPN

  • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
  • Лечебно заведение: МБАЛ - Габрово
  • Клон: Източен
  • Град:  Ветрен
  • Адрес: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Телефонен номер: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Email: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Биографична информация: