Източен клон

Проф. fhvtyadobeDA, JeremiahadobeDA

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Червен бряг
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. fktdnbyrfCapadobeXK, venfCapadobeXK

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: АСМПББ-д-рНеделчева
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. frekbyrfOptitteJU, abkbggbyfOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р fuhfatyrfOptitteJU, ArtemOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МБАЛ ПАНАГЮРИЩЕ
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. fylhjyFR, fylhjifFR

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: https://steelcentury.ru
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. fylhyzOptitteJU, tributeOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Пазарджик
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. GallaOptitteJU, uktrfOptitteJU

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: UMBAL PROF. ST.KIRKOVICH STARA ZAGORA
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. gennashFR, gennadyFR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ Карлово
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р gennick[Itkunigowetetbyk,2,5]DE, gennick[Itkunigowetetbyk,2,5]DE

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р GerardotakJP, GerardotakJP

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ КАСПЕЛА Пловдив
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›