Членове

Д-р Христова, Камелия

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Силистра АД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Христова, Силвия

Д-р Цанева, Царина

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Ловеч
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Цанкова, Цветослава

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София" II база
 • Клон: Югозападен
 • вижте профила ›

Цветанoва, Виделинка

Цветанова, Севелина

Цветкова, Надя

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Петка" ПФО Видин
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р Цветкова, Наташа

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Петка" ПФО Видин
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р цветкова, наташа

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Петка" ПФО Видин
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р Ценова, Миглена

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›