Членове

Проф. ybyekzOptitteJU, dfcbkbcfOptitteJU

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"-ЕАД Пловдив
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. yfcnzadobeDA, EiorsolladobeDA

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: Клиника по педиатрия, УМБАЛ"Д-р Г. Странски"ЕАД - Плевен
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. yfifCapadobeXK, dfcbkbyfCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд 1"
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. yfkzadobeDA, ktjybyrfadobeDA

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Проф. yfnekzOptitteJU, DaryushkaOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Доц. yfnfadobeDA, sanyuadobeDA

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: СБДПЛПФЗР - Радунци
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р yfnfkbqadobeDA, dfrfadobeDA

Доц. yfnjkbqCapadobeXK, venedeyCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ Карлово
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Д-р youngwomanOptitteJU, alyusOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: MБАЛ"СВ. Пантелеймон" АД– Ямбол
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›

Доц. ytkzFR, YozilFR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"
 • Клон: Южен
 • вижте профила ›