Югозападен клон

Д-р Янкулова, Мариана

  • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
  • Лечебно заведение: V МБАЛ
  • Клон: Югозападен
  • Град:  София
  • Адрес: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Телефонен номер: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Email: Тази информация е достъпна само за членове!
  • Биографична информация: