18 май 2020

Асоциация между КТ- характеристиките и клиничното протичане на COVID-19.

Образните изследвания, по-специално КТ на гръден кош, показва няколко изменения в подкрепа на диагнозата COVID-19, включващи двустранни периферни изменения тип „матово стъкло”, консолидация и ивицести сенки в повечето случаи. Поради високата специфичност, но ниската чувствителност на PCR-тестовете, често се съобщават фалшиво отрицателни случаи. Така запознаването с рентгенографските характеристики на COVID-19 е от решаващо значение по отношение на ранната идентификация, диференциалната диагноза, стадирането, както и последващите стратегии за справяне. В това ретроспективно проучване са събрани данни от КТ на гръден кош на 195 случая от болница в Чанша, провинция Хунан, от 31 декември 2019 г. до 20 февруари 2020 г., с цел да се опишат КТ-характеристиките на COVID-19 и да се проучи връзката между клиничната проява и рентгенографските характеристики.

Събрани са също и резултати от лабораторни изследвания – пълна кръвна картина, С-реактивен протеин, СУЕ, албумин, ЛДХ, включително и телесна температура и беше анализирано сравнение въз основа на резултатите от КТ на общо 187 пациенти.

Средната възраст на проучваната група е 46 години (33–59), без разлика между мъжки и женски пол. Средната продължителност от появата на първоначалните симптоми до първата КТ е 10,9 дни (2–39 дни), а при 95 пациенти се е наложила повторна КТ след средно 3,4 дни (3–6 дни). При 25 (12,8%) потвърдени случаи не са докладвани видими патологични изменения при първата КТ. При 26 (13,3%) случаи са били налице едностранни лезии, докато при 144 (73,8%) са установени двустранни.

По отношение на броя на засегнатите лобове, 75.9% от пациентите са показали мултилобарно засягане (≥2). При 22 (11.3%) случая  лезиите са били ограничени в рамките на един лоб. Установена е значителна разлика между групите с и без КТ-находка. Пациентите с КТ-изменения са на по-голяма възраст и показват по-голям шанс за развитие на треска, по-високо ниво на лимфоцити, CRP, СУЕ и ЛДХ, по-ниско ниво на левкоцити, неутрофили и албумин.

В заключение специфичните рентгенологични изменения, заедно с прогресията на заболяването, могат да бъдат полезни при ранното разпознаване и диференциална диагноза на COVID-19. Изчерпателната оценка на резултатите от образните и лабораторните изследвания могат да предложат цялостни познания за COVID-19.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник