23 февруари 2014

Конгрес 2014

Уважаеми приятели и колеги,

Изключително съм щастлив да Ви поканя на “ Петия конгрес на българското дружество по белодробни болести”.

След нашия последен конгрес през 2012, дружеството ни се разви като научна организация, добре подготвена да посрещне трудностите на ежедневието. Ние  се отнасяме професионално към пациентите си с белодробни болести. Сега гордо може да кажем, че знаем повече за епидемиологията на хроничните обструктивни заболявания в България. Ние също така постигнахме целта си да предадем знанията и уменията си на нашите млади колеги.

Очакваме много вълнуващ конгрес покриващ важни теми като туберкулоза, обструктивни болести, белодробен рак, белодробни инфеции и др. Предстоят симпозиуми на високо ниво с лектори от България и Европа.

Очаквам Ви!

Доц. Явор Иванов

Председател на БДББ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dear friends and colleagues,

I am very happy to welcome you to the Fifth Congress of the Bulgarian Respiratory Society.

Since our latest congress in 2012 our Society has grown as a scientific organization very well prepared to face the challenges of everyday life. We have been faithfully serving our patients with respiratory diseases and at the same time fulfilling our duties to society. Now we can proudly say that we know more about the epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease in Bulgaria. We have also achieved one of our main goals to disseminate knowledge and skills about respiratory diseases to our younger colleagues.

We are looking forward to a very exciting congress covering very important issues like tuberculosis, obstructive lung diseases, cancer, respiratory infections etc. We are expecting top level symposia with lectures from prominent speakers coming from Bulgaria, Europe, North America.

So I am looking forward to meeting you in June 2014!

Dr. Yavor Ivanov,

Chair of the Bulgarian Respiratory Society

Допълнителна информация за събитието: