25 април 2014

Награда „Млад пулмолог“

Критерии за награда млад пулмолог:

  • член на БДББ
  • възраст до 40 години
  • работещ в клиника/отделение по белодробни болести
  • защитена докторска дисертация или зачислен за разработка на дисертационен труд

Кандидатите представят:

  • CV на български език, списък на публикациите и участията в конгреси и конференции.
  • Копие от диплома за докторска дисертация или копие от заповедта за зачисляване.

Краен срок за подаване на документите онлайн на brsnet@hotmail.com до 12 май 2014 година.

Решение и предложение на комисията до 30 май 2014 година.

  • Проф Костадинов (председател)
  • Доц Ходжев
  • Доц Радков

Наградата за най-добър млад пулмолог ще е 1000 лева. Ще има и две поощрителни награди по 500 лева. Средствата да бъдат изразходвани за специализация в чужбина, посещение на курсове за следдипломна квалификация, като се представят доказателства за това.

Наградите ще бъдат обявени по време на откриването на Петия конгрес на БДББ.