23 февруари 2014

Регистрационна форма

Всеки един участник в конгреса е необходимо да попълни регистрационната форма до 13/04/14.

Моля използвайте кирилица при попълване на регистрационната форма на български език.

* Важно: Моля, изберете желания език - той ще бъде използван за текущия формуляр, както и за изпращането на абстракти!

Обща информация

Титла
Име
Презиме
Фамилия
Месторабота
Адрес месторабота
E-mail
GSM

Настаняване

Желаете ли да бъдете настанени в хотел? Да
Не
Желаете ли самостоятелна стая? Да
Не
Желая да бъда настанен/а в двойна стая с:
Настаняване - от дата
Настаняване - до дата
Въведете брой нощувки
Желаете ли да присъствате на официалната вечеря? Да
Не
Ще участвате ли в конгреса с постер / презентация? Да
Не

 

 

За участие в научната програма, моля да попълните формата „Изпрати резюме“ оттук.