21 януари 2016

Конгрес 2016

image description


Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

От името на УС на БДББ и от свое име, имам удоволствието да Ви поканя на Шестия конгрес на Българското дружество по белодробни болести.Град домакин на конгреса ще бъде Варна – морската столица на България, град кръстопът на култури, който пази най-старото обработено злато на света и множество исторически паметници от епохите на траките, елините и римляните. Във Варна можете да посетите една от най-големите православни катедрали на Балканите. Градът е люлка и на един от първите музикални фестивали в Европа – Варненско лято. Но Варна е и много млад и развиващ се град – индустриален, бизнес и университетски център с Медицински, Икономически, Технически и Свободен университети, с Висше морско училище. Едно от големите пристанища на Черно море и лидер на българския туризъм, Варна гостоприемно посреща гости от цял свят. Вярвам, че така ще посрещне и нас.

Разчитаме да проведем един вълнуващ, интересен и полезен конгрес, който ще разгледа проблеми от изключителна важност като туберкулозата, обструктивните белодробни болести, белодробния рак, респираторните инфекции и др. Вярваме, че ще имаме симпозиум на най- високо равнище с изявени лектори от България, Европа и Северна Америка.

Очаквам Ви във Варна през юни 2016!

Диана Петкова,

Председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести


Varna

Varna – The Sea Capital of Bulgaria


I AM DELIGHTED TO INVITE YOU TO VARNA FOR THE SIXTH CONGRESS OF THE BULGARIAN RESPIRATORY SOCIETY!

Varna – host city of the congress – is the Sea capital of Bulgaria and a crossroad of cultures that keeps the oldest golden treasure in the world, as well as numerous histori- cal monuments of the Thracians, Greeks and Romans. In Varna you can see one of the biggest Orthodox cathedrals on the Balkans and enjoy one the first music festivals in Europe – Varna Summer. But Varna is also a modern, vibrant and rapidly developing city. It stands out as an economic and university center with its Medical Univer- sity, University of Economics, Technical University, Naval Academy and Free University. A leading tourist destination

in Bulgaria and the site of a large Black Sea port, Varna cor- dially welcomes visitors from all over the world. I believe we will feel this hearty welcome too.

We hope to meet you for an exciting congress, covering important topics like tuberculosis, obstructive lung disea- ses, cancer, respiratory infections, etc. We expect top- level symposia with lectures from prominent speakers from Bulgaria, Europe and North America.

I look forward to seeing you in Varna in June 2016!

Diana Petkova,

Chair of the Bulgarian Respiratory Society

Допълнителна информация за събитието: