01 август 2018

Награда „Млад пулмолог“

Критерии за награда млад пулмолог:

 • член на БДББ
 • възраст до 40 години
 • работещ в клиника/отделение по белодробни болести
 • защитена докторска дисертация или зачислен за разработка на дисертационен трудКандидатите представят:

  CV на български език, списък на публикациите и участията в конгреси и конференции.

  Копие от диплома за докторска дисертация или копие от заповедта за зачисляване.

  Краен срок за подаване на документите онлайн на brsnet@hotmail.com до 15 септември  2018 г.

  Решение и предложение на УС до 30 септември 2018 г.

  Наградата за най-добър млад пулмолог е 1000 лева.

  Връчват се и две поощрителни награди по 500 лева.

  Средствата да бъдат изразходвани за специализация в чужбина, посещение на курсове за следдипломна квалификация, като се представят доказателства за това.

  Наградите ще бъдат обявени по време на откриването на Седмия конгрес на БДББ.