01 август 2018

Регистрация / Registration

* Важно: Моля, изберете желания език - той ще бъде използван за текущия формуляр, както и за изпращането на абстракти!

Обща информация

Титла
Име
Презиме
Фамилия
Месторабота
Адрес месторабота
E-mail
GSM

Настаняване

Желаете ли да бъдете настанени в хотел? Да
Не
Желаете ли самостоятелна стая? Да
Не
Желая да бъда настанен/а в двойна стая с:
Настаняване - от дата
Настаняване - до дата
Въведете брой нощувки
Желаете ли да присъствате на официалната вечеря? Да
Не
Ще участвате ли в конгреса с постер / презентация? Да
Не