01 август 2018

Такса участие / Participation fee

Такса за участие в Седмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести:

 

За членове на дружеството – 70 лв.

За не членове на дружеството – 250 лв.

Такса участие за членове на дружеството за един ден – 25 лв.

За респираторни сестри – 30 лв.

Таксата за  участие се заплаща на банковата сметка на Българско дружество по белодробни болести:

IBAN: BG67UNCR96601044927609

BIC: UNCRBGSF

Платежното нареждане за платена такса  се  представя при регистрация.


Participation fee for the Seventh congress of the Bulgarian Respiratory society:

For members of BRS – 70 lv.

For non-members of BRS – 250 lv.

For foreign participants – 125 Eu.

Participation fee for BRS members for one day – 25 lv.

For respiratory nurses – 30 lv.

The participation fee must be paid at the bank account of BRS:

IBAN: BG67UNCR96601044927609

BIC: UNCRBGSF

The payment order is presented at registration on site.