28 октомври 2013

МБАЛ Варна към ВМА – ОПФ

Клиниката по Вътрешни болести чрез Отделението си по Пневмология и фтизиатрия ще вземе участие в Световния ден на ХОББ.

Дейности:

  • Провеждане на спирометрии
  • Медицински прегледи
  • Раздаване на информационни материали
  • Изявления пред местните медии
  • Организиране на срещи с пациенти

Адрес:

булевард „Христо Смирненски“ 3