29 октомври 2013

МЦ „Биомед“

Дейности:

Раздаване на информационни материали ще се проведе в МЦ“Биомед“ на 20.11.2013г . от 12.30 до 14.30 ч.

Адрес:

ул. „Търговска“ 2