31 януари 2013

Лятна среща на БДББ 2013

albena2013

Уважаеми колеги,

БДББ, както винаги досега, ще поеме разходите (нощувки и вечеря) на всички свои членове, редовно платили членски внос за 2013 г. и които не са подкрепени от фармацевтични фирми.

На входа на хотела ще има първа маса за плащане на членски внос, следва втора маса за плащане на регистрационна такса, следва настаняване на рецепция.

Транспорт ще бъде организиран. Сега се уточняват маршрутите. Моля уведомете вашите областни/клонови координатори (Ани Торосян, Ваня Юрукова, Диана Петкова, Мария Миланова) за желанието си да ползвате организиран транспорт до Албена.

Който заяви, а не ползва ползва транспорт, заплаща такса за отиване и връщане от точката на тръгване на транспорта до Албена (сумата ще бъде допълнително съобщена ), съгласно решение на УС.

доц.Явор Иванов

Основна тема на срещата е „Пулмологията – поглед напред”.

Програмата включва симпозиум на тема Пулмонална рехабилитация, пленарна сесия на тема ХОББ-грижи за болния, пленарна лекция на тема Алфа-1 антитрипсинов дефицит – изготвяне на регистър на болните от Централна и Източна Европа.

В програмата са включени две заседания с презентации на млади пулмолози.

Моля да изпратите абстрактите си за участие на brsnet@hotmail.com. Формата за изготвяне на резюметата е приложена като прикачен файл (можете да я изтеглите и от сайта на дружеството www.brsnet.bg). Тематиката е свободна според направлението, по което работи представящият изследовател, включително клинични случаи.

За да бъде приет абстрактът, са необходими две условия – първо, резултатите да са върху собствен материал (или на екипа), второ – представящият лектор да е на възраст до 40 години. Краен срок – 10 май 2013г.

Настаняване:
 93 лв. за легло в двойна стая (+28 лв. за единична стая)
 85 лв. за легло в двойна стая (+27 лв. за единична стая) при заплащане на 50% от

стойността на резервациите до 01.05.2013 г.

 Вечеря – 50 лв.
 Такса участие – 70 лв.

Всички цени включват 20% ДДС.
За заплащане на нощувките, вечерята и за такса участие, моля потърсете г-н Димо Зънзов (Парасин

ЕООД):
тел: +359 2 974 4979 ; +359 2 974 3419; факс +359 2 974 0420; GSM: +359 888 745 277;

E-mail: dimo.zanzov@synergon.bg

ПАРАСИН ЕООД
UniCredit Bulbank

BAN: BG89UNCR70001503674329 UNCRBGSF

Фактури се издават за пакети или за индивидуални услуги, съобразно Вашите изисквания.

Моля да потвърдите участието си лятната среща до 22.04.2013 г. на E-mail: brsnet@hotmail.com или на регистрационната форма на сайта.

Доц Явор Иванов

Допълнителна информация за събитието: