04 януари 2014

Втори курс за обучение на медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ

Дата: 14 -15 март 2014г.

Място: Велико Търново, х-л Болярски

Спонсор: ГлаксоСмитКлайн

Участници: 40 медицински сестри – по две медицински сестри от специализираните белодробни болници, белодробните отделения (в рамките на МБАЛ) или от доболничната помощ.  Сестрите ще попълват входящ и изходящ тест.

Условия за участие: Участието и настаняването са безплатни за всички медицински сестри. Пътни разходи няма да се поемат.

Срокове за регистрация: записване чрез попълване и изпращане на регистрационна форма най-късно до 21 февруари. Запитвания на e-mail адрес  brsnet@hotmail.com

За контакти: д-р Николай Янев 0876 120087 или д-р Николай Кючуков 0896 655 523

Цели на курса:

 1. Да бъде предоставена информация на медицинските сестри за съвременното разбиране за ХОББ – етиология и епидемиология, патогенеза, патологоанатомия, екзацербации, лечение.
 2. Да бъдат обучени медицинските сестри на подход и поведение с пациента с ХОББ.
 3. Да познават усложненията на ХОББ.
 4. Да разпознават започващите екзацербации и поведението за овладяването им.
 5. Да познават профилактичните мерки при пациентите с ХОББ.
 6. Да имат базисни познания за спирометрия, въпросниците mMRC и CATest, пулсова оксиметрия.
 7. Да овладеят методите за обучение на болния с ХОББ: инхалаторна техника, кислородотерапия, обучение на болния за самоконтрол.

Основни теми по време на курса:

 1. Епидемиология, етиология и патогенеза на ХОББ.
 2. Диагностични методи при ХОББ. Симптоми и оценка (CATest и mMRC скала).
 3. Диагностични методи при ХОББ. Рентгенови и функционални. Спирометрия и групиране по GOLD.
 4. Групи медикаменти за лечение.  Лечение според групирането по GOLD 2011.
 5. Немедикаментозно лечение и профилактика. Отказване от тютюнопушене.
 6. Екзацербации, оценка на риска
 7. Лечение на екзацербация. Кислородолечение.
 8. ХОББ и съпътстващи болести. Усложнения.
 9. Диспансерно наблюдение. Хранене

Практически занимания:

 1. Спирометрия.
 2. Инхалаторна техника.
 3. Пулсова оксиметрия.
 4. CATest и mMRC скала.
 5. Личен лечебен план, обучение за самоконтрол, мотивиране за спиране на тютюнопушенето

Допълнителна информация за събитието: