13 юли 2013

Европейската Директива за тютюневите изделия

Уважаеми колеги,
Предоставяме на вашето внимание информация за съдържанието на Европейската Директива за тютюневите изделия, приета преди няколко дни. Моля, обърнете внимание на позицията на България в обсъждането.
Това е голяма победа над лобистите на тютюневата индустрия. Окончателният резултат ще се получи през септември, когато Европейският парламент ще гласува  последната ревизия на Директивата.

Това, което бъде прието тогава, ще остане като закон за всички държави членки на Европейския съюз. Ще влезе в сила от 2014-2015 г.

доц.Явор Иванов

ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ