16 март 2020

Характеристики и важни уроци от Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) огнище в Китай. Обобщение на доклад от 72 314 случая от китайския център за контрол и превенция на заболяванията.

Китайският център за контрол и превенция на заболяванията наскоро публикува най-голямата поредица от случаи до момента от епидемията с коронавирус 2019 (COVID-19) в континентален Китай (72 314 случая, актуализирани до 11 февруари 2020 г.) . Тази статия обобщава основните констатации от този доклад и обсъжда възникващото разбиране и поуки от епидемията с COVID-19.

Основни констатации от китайския център за доклад за контрол и превенция на заболяванията:

72 314 случая (към 11 февруари 2020 г.)

 • Потвърдени случаи: 44 672 (62%)
 • Подозрени случаи: 16 186 (22%)
 • Диагностицирани случаи: 10 567 (15%)
 • Асимптоматични случаи: 889 (1%)

 

Разпределение по възраст (N = 44 672)

 • над 80 години: 3% (1408 случая)
 • 30-79 години: 87% (38 680 случая)
 • 20-29 години: 8% (3619 случая)
 • 10-19 години: 1% (549 случая)
 • <10 години: 1% (416 случая)

 

Спектър на заболяването (N = 44 415)

 • Леко: 81% (36 160 случая)
 • Тежко: 14% (6168 случая)
 • Критично: 5% (2087 случая)

 

Честота и смъртност

 • 2,3% (1023 от 44 672 потвърдени случая)
 • 14,8% при пациенти на възраст 80 години (208 от 1408)
 • 8,0% при пациенти на възраст 70-79 години (312 от 3918)
 • 49,0% в критични случаи (1023 от 2087 г.)

 

Инфектиран здравен персонал

 • 3,8% (1716 от 44 672)
 • 63% в Ухан (1080 от 1716)
 • 14,8% от случаите, класифицирани като тежки или критични (247 от 1668г.)
 • 5 смъртни случая

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник: JAMA, February 24, 2020