27 април 2020

Прогнози за смъртността за пациенти с COVID-19 пневмония, причинена от SARS-CoV-2: Проспективно кохортно проучване

Проучването има за цел да идентифицира фактори, свързани със смъртността при пациенти с COVID-19 пневмония причинена от новия коронавирус SARS-CoV-2. Всички клинични и лабораторни параметри са събирани проспективно от група пациенти с COVID-19 пневмония, които са хоспитализирани в белодробна болница Ухан, град Ухан, Провинция Хубей , Китай, между 25 декември 2019 г. и 7 февруари

прочетете повече ›
24 април 2020

Клинична характеристика на бременни жени с Covid-19 в Ухан, Китай

Установени са били 118 бременни жени с Covid-19 за периода 8 декември 2019 – 20 март 2020 година. От тях 84 жени (71%) са дали положителна PCR проба, докато останалите 34 (29%) са били с характерни KT изменения. Средната възраст на жените е била 31 години като при 64% от случаите инфектирането е било през

прочетете повече ›
24 април 2020

Sars-CoV-2 вирусен товар в клинични проби от тежко болни пациенти

Инфекцията с COVID 19 протича от безсимптомна до тежка (в около 5% от всички по литературни данни). Ретроспективно са проучени 16 последователно набрани тежко болни пациенти като 13 от тях (81%) за дали позитивна проба за Sars-CoV-2 от носен секрет и 10 (63%) – от гърлен. При всички 16 от изследваните пациенти пробите от долни

прочетете повече ›
21 април 2020

Клинична характеристика на Covid-19 в Ню Йорк

Характеризирани са 393 последователни случая (от 5 до 27 март) на Covid-19 инфекция в 2 болници в Манхатън, като за диагностиката е използвана PCR методика. Средната възраст на пациентите е била 62 години, като мъжете са били 60.6%. При 130 от пациентите се е наложило използването на инвазивна механична вентилация, като от тях екстубирани към

прочетете повече ›
15 април 2020

A Shift on the Front Line

A Shift on the Front Line The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE 15-04-2020 A Shift on the Front Line (1)

прочетете повече ›
15 април 2020

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 15-04-2020 Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)_Jama

прочетете повече ›
15 април 2020

The Role of Chest Imaging in Patient Management during the COVID-19 Pandemic:

The Role of Chest Imaging in Patient Management during the COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement from the Fleischner Society 15-04-2020 radiol.2020201365

прочетете повече ›
07 април 2020

COVID‐19: Interim Guidance on Management Pending Empirical Evidence

COVID‐19: Interim Guidance on Management Pending Empirical Evidence. From an American Thoracic Society‐led International Task Force 7-04-2020 covid-19-guidance

прочетете повече ›
07 април 2020

Surviving Sepsis Campaign: guidelines

Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID‑19) 7-04-2020 Alhazzani2020_Article_SurvivingSepsisCampaignGuidelines Coronavirus Disease 2019 (COVID‑19)

прочетете повече ›
07 април 2020

GINA:COVID-19 and asthma (as at April 3, 2020)

COVID-19 and asthma (as at April 3, 2020) 7-04-2020 Whats-new-in-GINA-2020

прочетете повече ›