25 януари 2024

Списание ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА 2017/2

Thoracic #2_2017.cdr

Списание ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА Том IX, Година 2017, Брой 2. Thoracic #2_2017

прочетете повече ›
25 януари 2024

Списание ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА 2017/1

Thoracic #1_2017.cdr

Списание ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА Том IX, Година 2017, Брой 1. Thoracic #1_2017

прочетете повече ›
24 януари 2024

Списание ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА 2016/4

Thoracic #4_2016.cdr

Списание ТОРАКАЛНА МЕДИЦИНА Том VIII, Година 2016, Брой 4. Thoracic #4_2016

прочетете повече ›
22 февруари 2017

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 3

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 3

Неконтролираната астма (НА) води до влошаване на качеството на живот и значителни разходи в системата на здравеопазване (25). Около 45-54 % от пациентите с бронхиална астма (БА) остават с недобър контрол на заболяването въпреки лечението. Резултатите от голямо проучване проведено в 11 европейски страни (REALISE 2014, n=8 000) показват, че 45% от пациентите остават с

прочетете повече ›
22 февруари 2017

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 2

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 2

Белодробната емболия (БТЕ) има неспецифична и трудна за разпознаване клинична картина. В клиничната практика през последните 15 години се утвърдиха диагностични алгоритми, чието спазване намалява пропуските в диагнозата. Изследването на D-dimer e задължителен елемент от тези алгоритми. Негативният D-dimer има почти 100% отрицателна предвиждаща сила за отхвърляне на белодробната емболия, но положителната му предиктивна сила

прочетете повече ›
21 юни 2016

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 1

tm12016

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) понастоящем е третата в света най- честа причина за смърт и се очаква да поддържа тази, макар и непривлекателна тенденция, до 2030 година. Въпреки че белодробният паренхим традиционно се смята за стерилна тъкан, последните проучвания, използващи високо чувствителните генни техники, показват голямо разнообразие от бактериални колонии в белия дроб, които

прочетете повече ›
21 май 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 4

tm42015

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с хетерогенност, засягащо различните пациенти по различен начин. В естествената еволюция на ХОББ, определени характеристики могат да преобладават и терапевтичното поведение трябва да бъде съобразено с това. Сутрешните симптоми оказват отражение върху нормалните дейности на пациентите и са демонстративно свързани с влошен здравен статус и по-висок риск от

прочетете повече ›
06 февруари 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 3

tm2016

Микрорибонуклеиновите киселини (миРНКи) са малки РНК молекули (дължина 21-25 нуклеотида), които осъществяват посттранскрипционна отрицателна обратна връзка върху генната експресия чрез разграждане на матричната РНК (мРНК) и/или инхибиране на протеиновата транс- лация. Нарушената регулация на миРНК може да има обширни ефекти върху генната и протеинната експресия, засягайки множество биологични процеси.Сред механизмите за възникване на ХОББ, освен

прочетете повече ›
12 септември 2015

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

Тежката астма e хетерогенно заболяване по отношение на своята изява, прогноза, модел на възпаление и терапевтичен отговор. Фенотипната изява зависи от имунните механизми, асоциирани с възпалителните промени в дихателните пътища. Пациентите с тежка астма изискват дългосрочно лечение с високи дози инхалаторни и системни кортикостероиди, и са изложени на значителен риск от проява на нежелани лекарствени

прочетете повече ›
18 май 2015

Торакална медицина – Toм V 2015 брой 1

tm

През 2006 година бе публикувана първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза. Това е един документ с изключително значение, който е в синхрон с всички съществуващи и одобрени междуна- родни препоръки, и който е предвиден да допълва локалните и национални програми за борба с туберкулозата. Благодарение на международна субсидия, спечелена от Българското дру-

прочетете повече ›