25 октомври 2019

КУРС „ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ 22-24 НОЕМВРИ 2019

Уважаеми колеги,
От 22 до 24 ноември 2019 г. в гр. Пловдив, хотел „Лендмарк“, ще се проведе традиционният курс на Българското дружество по белодробни болести за специалисти по белодробни болести. Курсът е част от Програмата на БДББ „Продължаващо следдипломно обучение“. Разходите по курса за редовните членове на дружеството се поемат от БДББ. Желаещите да участват е необходимо да изпратят регистрационна карта на имейл адрес: brsnet@hotmail.com, като копират и адреса на секретаря на дружеството д-р Роман Калинов: rkalinov@pulmonology-plovdiv.info. Срок за записване – 15.11.2019.
Регистрационна карта може да намерите тук: Регистрационна форма Курс 22-24 ноември 2019 Пловдив