27 май 2024

Лятна научна среща на БДББ Пампорово 2024

Лятна научна среща на БДББ 2024

Уважаеми колеги, от 21 до 23 юни 2024 г. в курортния комплекс Пампоровo ще се проведе Лятната научна среща на Българското дружество по белодробни болести (БДББ).

За всички регистрирани участници, членове на БДББ, заплатили членския си внос към БДББ за 2023 г. или за 2024 г., се поемат разходите за нощувки и храна.

Настаняването е в стая с две легла. За самостоятелна стая се заплаща допълнително.

За участие в научните сесии придружители не се допускат.

Наред с традиционните теми, засягащи бронхообструктивните заболявания, бронхиална астма и ХОББ, белодробни инфекции и редки белодробни болести, основен акцент в научната ни среща ще бъде домашното кислородолечение.

Заедно с актуалните клинични въпроси и фирмени симпозиуми, по традиция, на Лятната научна среща на БДББ своите научни разработки ще представят младите пулмолози, специализанти и докторанти.

Срок за изпращане на резюмета на научни разработки: 10.06.2024 г.

Продължителност на изложението: 10 мин. Формат: PowerPoint

Резюметата изпращайте на: brsnet@hotmail.com

Регистрация за участие в събитието можете да направите  ТУКhttps://forms.gle/GsHNAQSdwNeBELDZ9

Очаквайте скоро детайли по организацията и програмата.

УС на БДББ