23 декември 2008

Методично указание за ранна диагноза и поведение при туберкулоза за лекари от лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.