23 август 2013

Националната Здравна Стратегия до 2020 г.

Уважаеми колеги,

Предлагам на вашето внимание Националната Здравна Стратегия до 2020 г. Сега тя е отворена за дискусия и предложения. От името на БДББ прилагам някои предложения. Ако имате корекции или добавки, изпратете ми ги.
Явор Иванов

Имам следните препоръки към Националната Стратегия:

1.Никъде не се говори за белодробните социално значими болести – хронична обструктивна белодробна болест – 15% от населението, бронхиална астма – 9% от възрастното население и 15% от децата.

2.Държавата трябва да стимулира и финансира епидемиологични проучвания за социално значимите болести. Данните, с които МЗ разполага са неточни поради липсата на електронно здравеопазване и поради изкривената информация от болничната (клинични пътеки) и доболнична помощ.

3.Да спре финансирането на болничната помощ по клинични пътеки. Това нанесе тежък удар на медицината в България, като последствията от това още дълго ще се усещат.

4.Да се стимулират програми по ваксиниране на възрастното население – хиляди хора умират от предотвратими инфекциозни усложнения (напр. от грип).

5.Да са посочи как конкретно ще се противодейства на замърсяването с фини прахови частици – залесяване, регулиране на автомобилния трафик и др.

6.Държавата да поеме грижата за болните с терминални онкологични болести – да се създадат медицински екипи, които да обслужват тези хора по домовете.

7.Телемедицината да залегне като възможност за подобряване на грижтата за болните от лекарите, практикуващи специализирана медицинска помощ.

8.Да се въведе строг и ефективен контрол на тютюнопушенето от ученици.