26 септември 2013

Новости в белодробната медицина

От днес на сайта на БДББ ще имате достъп до рубриката “Новости в белодробната медицина”.  В новия раздел ще бъдат публикувани заглавия на статии, излезли във водещи реферирани списания, съпроводени от няколко изречения, представящи същността на разработвания проблем. Бихте могли да изпращате вашите предложения по същия начин на администраторите на сайта на brsnet@hotmail.com
доц.Явор Иванов