31 март 2013

Лятна среща на БДББ 2013

БДББ, както винаги досега, ще поеме разходите (нощувки и вечеря) на всички свои членове, редовно платили членски внос за 2013 г. и които не са подкрепени от фармацевтични фирми.

На входа на хотела ще има първа маса за плащане на членски внос, следва втора маса за плащане на регистрационна такса, следва настаняване на рецепция.

Транспорт ще бъде организиран. Сега се уточняват маршрутите. Моля уведомете вашите областни/клонови координатори (Ани Торосян, Ваня Юрукова, Диана Петкова, Мария Миланова) за желанието си да ползвате организиран транспорт до Албена.

Който заяви, а не ползва ползва транспорт, заплаща такса за отиване и връщане от точката на тръгване на транспорта до Албена (сумата ще бъде допълнително съобщена ), съгласно решение на УС.

За повече информация и регистрация натиснете тук.