14 септември 2013

Резюме от срещата на националните членове към стратегията GOLD

На 07 септември 2013 година в Барселона се проведе среща на националните членове към стратегията GOLD.
По първа точка от дневния ред проф. Марк Декрамер, (председател, борд на директорите) представи направленията, в които занапред ще се развива тази стратегия. Ето някои от тях:
1. Намаляване на зависимостта на GOLD от спонсориране от фарма-индустрията.
2. Засилване на взаимодействията с организацията на Европейските респираторни дружества (FIRS).
3. Създаване на нови работни групи.
4. По – нататъшно развитие на продуктите на GOLD, специално мобилното приложение ( Doctot GOLD COPD Strategy). Те са важни за финансовата независимост на GOLD стратегията.

След това проф. Йорген Вестбо (председател, научен комитет) представи предстоящите промени в GOLD документа. Промените ще бъдат публикувани в края на годината. Ето някои от тях:
1. Вкарване на нова глава – ACOS (Asthma COPD Overlap Syndrome). Документът вече е готов (разработен от експерти на GOLD и GINA).
2. Оценка на симптомите – вероятно акцентът ще остане върху САТ-въпросника, поради ограничените възможности на mMRC.
3. Ще остане квадратът АВСD, представящ лечението. Ще бъдат включени новите антихолинергици – гликопирониум и аклидиниум. Ще бъдат отразени новите данни от проучването TIOSPIR (за безопасност на Tiotropium инхалиран чрез Respimat устройството).
4. Ще бъде въведена нова секция за комбинираното лечение с LABA + LAMA. Акцентите ще бъдат насочени към ефекта им върху белодробната функция.
5. Няма да има промяна в последователността на избора на медикаменти – първи избор и втори избор.
6. Все още няма данни, за да се препоръча прилагане на телемедицината при пациентите с ХОББ.
7. Лечение на екзацербациите. Ще бъде препоръчан 5-дневен курс с орални кортикостероиди, вместо досега предлагания 10-дневен. Ще се постави акцент върху тромбопрофилактиката по време на екзацербациите.
8. Засега се приема, че коморбидностите няма да са част от оценката, поради риска от усложняване на схемата.

След това проф. Жан Борбьо представи своите виждания за напредъка на разпространението и приложението на GOLD документите. Той изрази загриженост, че практическото приложение на препоръките в световен мащаб не е голямо.

​Денят на ХОББ през 2013 г. ще бъде на 20 ноември 2013. Мотото е „It’s Not Too Late“.
​доц.Явор Иванов