31 август 2020

SARS-CoV-2 пневмония при хоспитализирани пациенти с астма не предизвиква тежка екзацербация.

Въведение: Известно е, че вирусните инфекции обострят астмата при възрастни. Предишни проучвания са открили малко пациенти с астма сред случаи на пневмония причинена от коронавирус 2 (SARS-CoV-2) с тежък остър респираторен синдром. Връзката обаче между SARS-CoV-2 инфекция и тежко обостряне на астмата не е известна.

Цел: Да се оцени честотата на екзацербациите на астма при пациенти с астма, хоспитализирани за SARS-CoV-2 пневмония и  да сравнят симптомите, лабораторните и рентгенови находки при пациенти със и без астма с SARS-CoV-2 пневмония.

Методи:  Включени са 106 пациенти между 4-ти март и 6-ти април 2020 г., които са били хоспитализирани в отделението по гръдни заболявания на Университетската болница в Страсбург; 23 са имали астма. За оценка на астматичния статус на пациентите, са били определени 3 периода: последния месец преди появата на симптомите на COVID-19 (p1), преди хоспитализация (p2) и по време на хоспитализация (p3). Тежките обостряния на астма са дефинирани съгласно указанията на Global Initiative for Asthma по време на p1 и p2. По време на р3 е дефиниранотежко влошаване на астмата като появата на задух и хрипове налагащо употребата на системни кортикостероиди и инхалаторен b2 агонист.

Резултати: Не е открита значителна разлика между пациентите със и без астма по отношение на тежестта (продължителност на престоя, необходим максимален кислороден поток, нужда от неинвазивна вентилация и трансфер в интензивно отделение); 52,2% от пациенти с астма са имали Global Initiative for Asthma стъпка 1 астма. Един пациент е получил тежко обостряне по време на p1, 2 пациенти по време на р2 и 5 пациенти са били лекувани със системни кортикостероиди и са инхалирали b2 агонист по време на p3.

Изводи: Резултати показват, че пациентите с астма изглежда не са изложени на риск от тежка SARS-CoV-2 пневмония. Освен това SARS-CoV-2 пневмонията не предизвиква тежко обостряне на астмата.

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник