Северозападен клон

Проф. BeanisendOptitteJU, NalaOptitteJU

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ИПСМПпо бел.болести-Бургас
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. BeazelvOptitteJU, kfdfOptitteJU

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. bjybxyfOptitteJU, diyaOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: НМТБ "Цар Борис III" София
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. bkfFR, bkbzFR

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ДКЦ VІІ Пловдив
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. bkyzOptitteJU, klfOptitteJU

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: Военна болница - Плевен
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. BludsongCapadobeLR, hjvfyzCapadobeLR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р BorneFR, BorisychFR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ - ПФО
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. BrainCapadobeXK, fytkfCapadobeXK

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. BrSotYM, BrSotYM

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Пловдив" - Пловдив
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р BruceZedAJ, BruceZedAJ

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ Св. Анна Варна
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›