Северозападен клон

Д-р цветкова, наташа

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МДЦ"Омега" Видин
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

чипев, милчо

Д-р Чипев, Петър

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ВМА - Клиника Пневмология и Фтизиатрия
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р Шакир, Первин

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: КПФ към "УМБАЛ - Д-р Г. Странски" ЕАД - Плевен
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р Шентов, Бойко

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: Клиника по педиатрия, УМБАЛ"Д-р Г. Странски"ЕАД - Плевен
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›