Северозападен клон

Доц. cfyhfFR, cfyfFR

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: АСИМП Д-р К. Козлева
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р chamomileCapadobeXK, OlyunyaCapadobeXK

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Своге ЕООД
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. Chris Stoecker, ДАША НЕГРУ

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Тетевен ЕООД
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. ChristinaCapadobeXK, IcomehereCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД В. Търново
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р ChSipLY, ChSipLY

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ Русе
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. cnfhtvbkbfyOptitteJU, rfvbkkOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: СБАЛББ "Св.София" II база
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Д-р cntfCapadobeXK, ybrjkzCapadobeXK

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: Първа Детска Консултативна клиника
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Доц. cntgeifCapadobeXK, AriugrinnCapadobeXK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. ConnoriseCapadobeXK, yanCapadobeXK

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МБАЛ Русе
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›

Проф. CratonOptitteJU, LenyaOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: АИПСМП
 • Клон: Северозападен
 • вижте профила ›