26 май 2020

Започване на инхалаторни кортикостероиди с ниска стойност в начална кохорта с хронична обструктивна белодробна болест

Намаляването на свръхупотребата на лекарства представлява  възможност за избягване на вреди и разходи в днешно време.   При пациентите с ХОББ често има свръхупотреба на ИКС, и разбирането при първоначалното назначаване на ИКС при пациенти с ХОББ може да помогне за намаляване на свръхупотребата на ИКС. Основна цел на настоящото проучване е  изследване на  ИКС инициацията сред пациенти с ХОББ с нисък риск от екзацербация. Между 2012 и 2016 г. са идентифицирани ветерани с ХОББ от 21 центъра. Идентифицирани са 8 497 пациенти с ХОББ без  индикация за ИКС и без досегашна ИКС терапия (начална кохорта). Времето за проследяване е четири тримесечия.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник