01 март 2018

Честита Баба Марта!

869690-1-shama

Скъпи Колеги,
Честита Баба Марта!
Здраве и успехи !

За всички ни

Доц.д-р Д.Петкова

Баба Марта днес пристига,
тегли шарена талига
с ритли били и червени –
мартеници окачени!
Снежко-Скрежко тук завари –
Малък Сечко я превари;
той на Марта уж е братец,
ала рече днеска: „Ядец!“
С преспи пътища запречи,
та на Марта да попречи,
белким тя от страх се скрие,
с лед носа й да натрие!
Сечко може да е малък,
но корав е Сечко залък –
щом се заяде за нещо,
там ли си – не стой насреща…
Ала Марта страх не хваща,
думи дума и препраща:
„Сечко, време ти е, братко!
Полудувай още кратко!
Бяс до пладне тук бесува,
мраз довека не студува…
Хващай пътя надалече,
свършва царството ти вече!
Че отколе тук се знае –
всяко чудо три дни трае,
на четвъртия се пука…
Зима може де е тука –
ще запее пак капчука!
Пролет иде, Марта чука!
Д. Паскалев