Стани член на БДББ

За да станете член на “Българско дружество по белодробни болести” (БДББ) е необходимо да попълните приложения формуляр. Попълнения документ изпратете на brsnet@hotmail.com, заедно с документ за внесен членски внос за съответната година. След одобрение на членството Ви от УС на БДББ, ще получите потвърждение по електронната поща.

Изтеглете молба за кандидатстване от тук.