Ръководство

Управителен съвет на “Българско дружество по белодробни болести”

Председател на БДББ - Доц. Явор Иванов

Yavor Ivanov

Роден на 24 август 1954 г. в гр. Русе. Завършил Гимназията с преподаване на английски език в Русе през 1973 г. През 1981 г. дипломиран като хуманен лекар във ВМИ Плевен. Започнал работа като лекар в Станцията за бърза и неотложна помощ в Плевен. От 1983 година работи в Окръжната пневмофтизиатрична болница с диспансер в Плевен, понастоящем Клиника по пулмология. От м.декември 1989 г. е редовен асистент по вътрешни болести към Катедрата по вътрешни болести на ВМИ Плевен. Сега е началник на Клиниката по пулмология. През 1999 г. защитил дисертация на тема фармакоикономика на бронхиалната астма, а от м.август 2001 е избран за доцент по белодробни болести. Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Специализирал пулмология и спешна медицина в САЩ – Mayo clinic и Albany през 1992 и 1994. Председател на Управителня съвет Българското дружество по белодробни болести, на European Respiratory Society, на American College of Chest Physicians и на American Thoracic Society. Автор и съавтор на над 80 статии и научни съобщения у нас и в чужбина.

Замeстник председател на БДББ - Доц. Коста Костов

IMG_4790

Доц. д-р Коста Костов ръководи клиниката по белодробни болести във Военномедицинска академия. Специалист е по военнополева терапия, вътрешни и белодробни болести. Специализирал в Швейцария, Германия и Великобритания. Член на управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести и негов председател в периода 2008-2012 г. Член на Академичния съвет на Военномедицинска Академия. Хонорован лектор по пневмология и фтизиатрия към Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София. Главен редактор на списание “InSpiro”.

Членове на “Управителен съвет” на БДББ

  • Проф. Огнян Георгиев – Началник “Клиника по пропедевтика на вътрешните болести” към УМБАЛ “Александровска”, София
  • Проф. Димитър Костадинов – Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – “Св. София”, София
  • Доц. Денчо Османлиев – Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – “Св. София”, София
  • Доц. Диана Петкова – “УНС по белодробни болести и алергология” към “Медицински Университет – Варна”
  • Д-р Димитър Граматиков - Управител “Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания”, Русе
  • Доц. Владимир Ходжев – Началник “Клиника по пулмология” към УМБАЛ “Св.Георги” Пловдив
  • Д-р Анахид Торосян – Гл. асистент – секция “Пневмология и фтизиатрия”, Първа катедра по вътрешни болести – Медицински Университет – гр. Пловдив