Ръководство

Управителен съвет на “Българско дружество по белодробни болести”

 

Председател на БДББ – Доц. Диана Петкова

docpetРодена на 28.03.1965г. През 1984г.завършва средно образование в Първа Езикова Гимназия Варна със златен медал, а през 1990г. Медицински Университет Варна като първенец на випуск. През 1994г. е избрана за асистент в Катедрата по Белодробни болести. Специалист по Вътрешни  и Белодробни болести, квалификация по Медицина на съня и Неинвазивна вентилация. Специализира в  Швейцария  и Австрия. През 2009г. защитава дисертация на тема : „Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна  вентилация  CPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия” . Научните и интересите са насочени в областта на медицината на съня, неинвазивната вентилация, белодробната хипертония, бронхообструктивните заболявания, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването. Създава и ръководи център по Медицина на съня в МБАЛ”Св.Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството.  Член е на Българското дружество по белодробни болести, а от  2010г.  член на  Управителния му съвет, Член на БЛС и на УС на БЛС  Варна , на Съюза на  учените, на Европейското респираторно общество,   на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването,  на  PH  DACH AG Pulmonale Hypertonie und PH-Arbeitsgemeinschaft , почетен член на Белодробна лига St.Gallen, Schweiz,  Асоцииран редактор на списание InSpiro.​ Има над 120 научни публикации и съобщения.

 

Замeстник председател на БДББ – Доц. Явор Иванов

Yavor IvanovРоден на 24 август 1954 г. в гр. Русе. Завършил Гимназията с преподаване на английски език в Русе през 1973 г. През 1981 г. дипломиран като хуманен лекар във ВМИ Плевен. Започнал работа като лекар в Станцията за бърза и неотложна помощ в Плевен. От 1983 година работи в Окръжната пневмофтизиатрична болница с диспансер в Плевен, понастоящем Клиника по пулмология. От м.декември 1989 г. е редовен асистент по вътрешни болести към Катедрата по вътрешни болести на ВМИ Плевен. Сега е началник на Клиниката по пулмология. През 1999 г. защитил дисертация на тема фармакоикономика на бронхиалната астма, а от м.август 2001 е избран за доцент по белодробни болести. Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Специализирал пулмология и спешна медицина в САЩ – Mayo clinic и Albany през 1992 и 1994. Председател на Управителня съвет Българското дружество по белодробни болести, на European Respiratory Society, на American College of Chest Physicians и на American Thoracic Society. Автор и съавтор на над 80 статии и научни съобщения у нас и в чужбина.

Членове на „Управителен съвет“ на БДББ

проф. Огнян Георгиев
проф. Димитър Костадинов
проф. Коста Костов
доц. Денчо Османлиев
проф. Благой Маринов
доц. Владимир Ходжев
доц. Ваня Юрукова
доц. Росен Петков
д-р Светослав Дачев