Източен клон

Проф. AbbakumovXFMJ, KanevKQMJ

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ Стара Загора
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. alcopsZZ, alcopsZZ

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Своге ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. AndreyquivyQH, AndreyquivyQH

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБАЛББ - Троян ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р BernicenorTZ, BernicenorTZ

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р CreeddyOD, CreeddyOD

Cvetkov, Nikolay

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. DavidmonIC, DavidmonIC

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Dencheva, Stella

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛК - В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Dobreva, Tanya

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. enjoymnSA, enjoymnSA

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ДКЦ "Ритъм 2010" ООД гр.Стара Загора
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›