Източен клон

Доц. AarontibEJ, AarontibEJ

  • Специалности: Вътрешни болести
  • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Доц. abkbggbyfFR, abkbggFR

  • Специалности: Бронхология
  • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Проф. AdamOpileBE, AdamOpileBE

  • Специалности: Бронхология
  • Лечебно заведение: City Clinic
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Доц. AdvoFusPN, AdvoFusPN

  • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
  • Лечебно заведение: МБАЛ - Габрово
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Д-р AgamaloreCapadobeXK, dekabrynychCapadobeXK

  • Специалности: Специализант
  • Лечебно заведение: МБАЛ Кърджали
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Проф. AgamarilFR, AgamaloreFR

  • Специалности: Специализант
  • Лечебно заведение: UMBAL PROF. ST.KIRKOVICH STARA ZAGORA
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Д-р AkinozuruOptitteJU, tdljreifOptitteJU

  • Специалности: Вътрешни болести
  • Лечебно заведение: МБАЛ- Айтос
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Д-р aksutaOptitteJU, fhntvjyrfOptitteJU

  • Специалности: Вътрешни болести
  • Лечебно заведение: СБПЛББ "Цар Фердинанд 1"
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Проф. AlexlaxAJ, AlexlaxAJ

  • Специалности: Специализант
  • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›

Проф. AleX_NugPP, AleX_NugPP

  • Специалности: Специализант
  • Лечебно заведение: MBAL Karlovo
  • Клон: Източен
  • вижте профила ›