Източен клон

Д-р BernicenorTZ, BernicenorTZ

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Cvetkov, Nikolay

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. DavidmonIC, DavidmonIC

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Dencheva, Stella

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛК - В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Dobreva, Tanya

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р GBrozavetrovFZ, GBrozavetrovFZ

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: дкц св г победоносец-бургас
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. JamesweeveZH, JamesweeveZH

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МЦ Вива Феникс Добрич
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. NahouseknichCP, NahouseknichCP

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. PatrickhekHK, PatrickhekHK

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р ThomaszonLD, ThomaszonLD

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›