Източен клон

Cvetkov, Nikolay

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Dencheva, Stella

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБАЛК - В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Dobreva, Tanya

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. JamesweeveZH, JamesweeveZH

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МЦ Вива Феникс Добрич
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Аднанова, Дилек

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Антова, Ваня

Д-р Антонов, Антон

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ВМА - МБАЛ - Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Африди, Саид

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ДКЦ-4 Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Божидарова, Деница

 • Специалности: Вътрешни болести, специализант по пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Добрич
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р Бончева, Мария

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС - Русе - ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›