Източен клон

Доц. AarontibEJ, AarontibEJ

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ "Св. Марина" Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. AdvoFusPN, AdvoFusPN

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: МБАЛ - Габрово
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р AgamaloreCapadobeXK, dekabrynychCapadobeXK

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МБАЛ Кърджали
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. AgamarilFR, AgamaloreFR

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: UMBAL PROF. ST.KIRKOVICH STARA ZAGORA
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р AkinozuruOptitteJU, tdljreifOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МБАЛ- Айтос
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р aksutaOptitteJU, fhntvjyrfOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБПЛББ "Цар Фердинанд 1"
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. AlexlaxAJ, AlexlaxAJ

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: СБДПЛРПФЗ''СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА''ЕООД ВЕЛИНГРАД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. algaeCapadobeXK, OtuafiCapadobeXK

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ВМА - МБАЛ - Варна
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р AlinafoerbYJ, AlinafoerbYJ

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: ИПСМП
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. AllenFoedaML, AllenFoedaML

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›